View

פרוייקט צילומי נוף במרחבי מדינת ישראל.
העושר והמגוון של הצבעים סביבינו. מרקמים וטקסטורות- מדבר, ים, שמיים ושדות ירוקים הכל מתחבר יחדיו לחבל ארץ קטנה יחידה ומיוחדת.